Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Horeca@work - 50days

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen. De bijdrageberekening van de werknemer gebeurt op basis van verminderde forfaitbedragen waarbij al zijn sociale rechten worden behouden. Dankzij Horeca@work – 50 days kan hij ook de details van zijn prestaties raadplegen.

Een contingent van 50 dagen

Een gelegenheidswerknemer in de horeca geniet een quotum van 50 dagen (= het contingent) per kalenderjaar waarvoor hij minder bijdragen betaalt. Vanaf de 51e dag betaalt hij “normale” bijdragen.

De werkgevers van de horecasector beschikken over een contingent van 200 dagen per kalenderjaar voor de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers aan voordelige voorwaarden. Als ze hun contingent overschrijden, moeten ze de gelegenheidswerknemer tewerkstellen onder het “normale” stelsel, zelfs als deze werknemer zijn persoonlijk contingent niet heeft uitgeput.

De onlinedienst Horeca@work – 50 days biedt de volgende mogelijkheden voor de gelegenheidswerknemer:

  • de resterende dagen raadplegen;
  • een attest genereren voor een werkgever;
  • het tabblad “Kalender” raadplegen om op jaarbasis de gepresteerde werkdagen met en zonder arbeidsovereenkomst na te gaan;
  • het gedetailleerde overzicht raadplegen om per werkgever de afrekening van de gepresteerde dagen na te gaan;
  • de kalender naar een andere kalender exporteren.

De werkgever kan, op basis van de toegangscode vermeld in het attest, nagaan over hoeveel dagen een gelegenheidswerknemer nog beschikt.