Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Ecaro

Werkgevers moeten elk kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers aangeven. Dit gebeurt via de DmfA-aangiften (Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte).

Deze aangiften kunnen bijdrageverminderingen bevatten, aangevraagd door de werkgever of zijn mandataris. De RSZ controleert bepaalde verminderingen op basis van gegevens die de RVA, VDAB, Forem of Actiris aanlevert via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Via de onlinedienst Ecaro kunnen werkgevers en hun mandatarissen deze gegevens raadplegen.

Met deze onlinedienst kunt u:

  • nagaan of er een mogelijk recht is op bijdragevermindering alvorens een aangifte te versturen, of
  • begrijpen waarom het controlesysteem van de RSZ bepaalde fouten aangeeft.