Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

OCMW@RVA: berekeningen artikel 60 aanvragen

Met de onlinedienst OCMW@RVA vraagt u aan de RVA hoe lang een persoon met onvoldoende bestaansmiddelen moet werken om daarna recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen. Deze vorm van hulpverlening is voorzien in artikel 60§7 van de Organieke OCMW-wet – kortweg artikel 60. Deze procedure is een belangrijke hefboom om mensen te reactiveren en daarna te helpen om permanent werk te vinden.

Voor wie is deze onlinedienst bedoeld?

OCMW@RVA is een onlinedienst voor OCMW-medewerkers. Het initiatief en de beslissing voor tewerkstellingen artikel 60 liggen bij het OCMW, dus een medewerker van het  OCMW dient de aanvraag voor een berekening in bij de RVA.

Bent u OCMW-medewerker en wilt u de onlinedienst gebruiken? Neem dan contact op met uw lokale OCMW-toegangsbeheerder voor KSZ-onlinediensten.

Hoe verlopen de aanvragen artikel 60?

Dit is de ideale weg weer die een dossier aflegt, zonder rekening te houden met uitzonderingen, fouten of andere zaken die het pad complexer maken:

  1. Een burger met een hulpvraag gaat naar het OCMW.
  2. Het OCMW beoordeelt de situatie en beslist om een tewerkstelling artikel 60 voor te stellen.
  3. Het OCMW dient een berekeningsaanvraag in via OCMW@RVA. Het levert daarbij identiteitsgegevens en de nodige loopbaangegevens aan.
  4. De RVA antwoordt binnen de 7 dagen.
  5. Het OCMW organiseert de tewerkstelling.
  6. De burger werkt, en opent zo het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Meer informatie

De meeste vragen over de onlinedienst beantwoorden we in de FAQ’s op de RVA-website Nieuw venster.