Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Uniek Verslag

Wat is het Uniek Verslag?

Met de toepassing Uniek Verslag kan een OCMW online verslag uitbrengen over de toelagen die zij in het afgelopen jaar heeft verstrekt. Het verslag is bestemd voor de POD Maatschappelijke Integratie.

Welke toelagen?

Via het Uniek Verslag kan een OCMW rapporteren over de volgende soorten toelagen:

  • huurwaarborgen;
  • personeelskosten;
  • Sociale Fondsen Gas en Electriciteit;
  • participatie en sociale activering;
  • geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.