Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

RINA

Wat is RINA?

RINA (Reference Implementation for a National Application) is een Europese onlinedienst voor het elektronisch beheer en de uitwisseling van dossiers van de sociale zekerheid tussen de bevoegde instellingen van de Europese landen.

Waarom RINA?

RINA komt voort uit het EESSI-project: Electronic Exchange of Social Security Information. Burgers van de Europese Unie en de Staten van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) kunnen vrij reizen, wonen en werken in andere landen van de EU/EVA-ruimte. De systemen van de sociale zekerheid moeten deze mobiliteit weerspiegelen. Ze moeten ervoor zorgen dat burgers volledige, grensoverschrijdende toegang hebben tot hun sociale zekerheid.

Deze communicatie steunt nog in grote mate op de uitwisseling van papieren formulieren. Die is traag, kost veel geld en is gevoelig voor fouten. Het nieuwe Europese elektronische uitwisselingssysteem van gegevens van de sociale zekerheid (EESSI) verbetert deze situatie. De onlinedienst RINA zorgt voor een directe, betrouwbare en vertrouwelijke communicatie tussen de socialezekerheidsinstellingen.

Wie kan RINA gebruiken?

RINA regelt alle administratieve processen rond de uitwisseling van gegevens van de sociale zekerheid op Europees niveau. RINA verschaft daarenboven tools voor het beheer van de dossiers en de optimalisering van de interne werkstromen. Deze dienst is toegankelijk voor de volgende doelgroepen:

  • Sociale dienstverrichters
  • Actoren wettelijke en aanvullende pensioenen
  • Actoren arbeidsongevallen
  • Agenten federale en regionale sociale zekerheid