Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Prima-Web

In kader van de wet van 26 mei 2002 wordt een deel van de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW via de POD Maatschappelijke Integratie door de Belgische Staat ten laste genomen.

Om dit te realiseren, worden de beslissingen van de OCMW's aan de POD Maatschappelijke Integratie overgemaakt.

Deze gegevensoverdracht doorloopt verschillende etappes, gaande van het creëren van een nieuw dossier door de sociaal assistent(e) tot het aan het overmaken van de beslissing van het OCMW aan de POD Maatschappelijke Integratie.

Vanuit de idee de OCMW's bij te staan in deze lange procedure, van creatie van dossiers, over het beheer heen en het opsturen van aanvragen tot terugbetaling (formulier B), werd voor deze "start-to-finish procedure" de toepassing Prima Web ontwikkeld.

Waarover kan de gebruiker beschikken?

  • Aanmaken van een nieuw dossier,
  • Beheren van bestaande dossiers,
  • Overmaken van aanvragen tot terugbetaling (Formulier B) aan de POD Maatschappelijke Integratie (enkel nog voor RMI)

In de beheersmodule heeft de gebruiker toegang tot zowel identificatiegegevens van cliënt, informatie betreffende de gezinssamenstelling, alsook tot informatie met betrekking tot voorgaande integraties van de cliënt door een of meerdere andere OCMW's.

Andere nuttige informatie die gebruikt werden voor het bepalen van de hulpverlening zoals eventuele inkomsten, uitgaven en of schulden van de cliënt, enz…, worden opgenomen in wat we de "samenstelling van het dossier" komen te noemen.

Deze gegevens worden opgenomen in de toepassing Prima Web en volautomatisch gekopieerd in de aanvraag tot terugbetaling (formulier B) die op haar beurt automatisch wordt overgemaakt aan de POD Maatschappelijke Integratie.