Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Noodprocedure

Een panne kan de elektronische verzending van de aanvraag verhinderen.

Bij een korte onderbreking kan de gemeenteambtenaar de gegevens invoeren bij een nieuwe poging.

Bij een ernstige panne moet de gemeenteambtenaar de aanvraag indienen via het Pensioen aanvraagformulier .pdf - Nieuw venster.

We raden aan het document op meerdere exemplaren af te drukken, om over een kleine stock te beschikken in geval van problemen met de informatica.

Het document moet dezelfde gegevens vermelden als de elektronische aanvraag, en het moet ook de datum en het zegel van de gemeente dragen. Een fotokopie moet overhandigd worden aan de aanvrager, en een andere is bestemd voor archivering door de gemeente.

Binnen de drie werkdagen moet de gemeente de aanvra(a)g(en) doorsturen naar de centrale zetel van de Federale Pensioendienst. Alle aanvragen moeten vermeld worden op het borderel dat gebruikt werd voor de “papieren” aanvragen. Dit borderel wordt verstuurd in 2 exemplaren. Eén exemplaar wordt teruggestuurd aan de gemeente als ontvangstbewijs.