Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

My Handicap

Een aanvraag indienen

Via My Handicap kan je een aanvraag indienen voor een burger door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Je kan een aanvraag indienen via het tabblad ‘Mijn dossier’.

Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen. Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier. Het is belangrijk om in dit formulier zoveel mogelijk concrete voorbeelden te geven van de impact van iemands handicap op zijn/haar dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in.

Geef zeker ook de naam (en andere beschikbare gegevens) van de behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Wie een aanvraag registreert, ontvangt online een ontvangstbevestiging van de aanvraag met een dossiernummer. Dit kan je gebruiken in verdere communicatie met de DG Personen met een handicap.

Opgelet: Wil je meerdere producten aanvragen?

Als je naast een tegemoetkoming of een erkenning van uw handicap ook een ander product (bijv. parkeerkaart) wil aanvragen, vul dan eerst het formulier voor de tegemoetkoming of erkenning in. Dit formulier bevat dan al alle gegevens die nodig zijn voor uw aanvraag van een ander product. Zodra dit formulier verstuurd is, zullen de ingevulde gegevens ook beschikbaar zijn voor de minder uitgebreide aanvraag (bijv. parkeerkaart). Je hoeft dan geen tweede formulier in te vullen: klikken op de link van het andere product volstaat dan.

Gebruik je de omgekeerde volgorde, dan zal je wel twee formulieren moeten invullen. Voor de behandeling van de aanvraag van een tegemoetkoming hebben we immers meer informatie nodig.

Hoe?

My Handicap is een beveiligde onlinedienst. Om in te loggen heb je een eID en een kaartlezer nodig. Aangeduide medewerkers van gemeentes, OCMW’s en ziekenfondsen kunnen met hun eigen eID de aanvraag invullen voor de persoon met een handicap. Je kan een toegang aanvragen bij de veiligheidsconsulent van de gemeente, het OCMW of het ziekenfonds waar u werkt. Wie voordien toegang had tot Handiweb, heeft ook toegang tot de vernieuwde versie van My Handicap.

Wie geen toegang heeft om met de eigen eID in te loggen, kan de aanvraag indienen met de eID en de pincode van de burger. Het is niet mogelijk om met een andere digitale sleutel in te loggen.

Dossier personen met een handicap raadplegen

Ook de raadpleging van het dossier gebeurt voortaan via My Handicap.

Welke informatie?

My Handicap geeft onder meer een antwoord op de volgende vragen:

 • Welke producten heeft iemand al?
 • Wat kan iemand op eenvoudig verzoek krijgen omdat hij/zij er al recht op heeft? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
 • Wat kan iemand (nog) krijgen als hij/zij een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden?
 • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
 • Waar had iemand vroeger recht op?
 • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
 • Welke beslissingen zijn herzien?
 • Welke eerder opengeklikte aanvragen moeten nog worden ingevuld en ingediend?

Wijzigingen doorgeven

In My Handicap kan je ook de gegevens van de persoon met een handicap consulteren en aanpassen.

Volgende wijzigingen kan je voortaan zelf doen:

 • Contactgegevens
 • Domicilie – of verblijfsadres
 • Verblijf in een instelling melden
 • Rekeningnummer
 • Bewindvoerder/ contactpersoon die helpt bij de aanvraag
 • Voorkeurtaal

Je hoeft hiervoor dus geen contactformulier meer te sturen via de website of te bellen.

Bovendien zie je in het dossier meteen dat de aanpassing geregistreerd is.

Je kan in My Handicap ook uitstel vragen voor het opsturen van inlichtingen voor het vervolledigen van je aanvraag.

Een handleiding Nieuw venster vind je op de website van de DG Personen met een handicap.