Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Infocentre

Het infocenter is de applicatie van de POD MI die ervoor zorgt dat statistieken gegenereerd worden over hun toepassingsdomein. De gebruikers van deze applicatie hebben toegang (naargelang hun rechten) tot de volgende functionaliteiten:

  • Raadplegen van (statische of dynamische) standaardrapporten
  • Opstellen van specifieke rapporten
  • Ter beschikking stellen van rapporten voor andere gebruikers
  • Aanmaken van boordtabellen