België - Chili: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Chili of U verlaat Chili om zich te vestigen in België .
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Chili een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Chileense socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch-Chileense overeenkomst is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Chileense socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Chili gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Chili bevinden.
  2. U moet normaal de Chileense of de Belgische nationaliteit bezitten, of erkend zijn als vluchteling of staatloze.

De overeenkomst tussen België en Chili waarborgt dat

  • u in het land waar U werkti dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Chili zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Chileense rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Chili bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili van 9 september 1996.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili van 9 september 1996.