België - Tunesië: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Tunesië of U verlaat Tunesië om zich in België te vestigen.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Tunesië een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Tunesische socialezekerheidswetgevingen.
De overeenkomst tussen België en Tunesië is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Tunesische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Tunesië gaat werken.
Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 • U moet zich in principe in België of in Tunesië bevinden.
 • U moet de Belgische of Tunesische nationaliteit hebben of staatloze of vluchteling zijn en aan één van beide wetgevingen onderworpen zijn of geweest zijn.

De overeenkomst tussen België en Tunesië waarborgt dat

 • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer of zelfstandige van dat land;
 • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 •  uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Tunesië zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en de Tunesische rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Tunesië bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.
De beoogde prestaties zijn:

 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.
 • geneeskundige verstrekkingen
 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 •  werkloosheidsprestaties
 • gezinsbijslag

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van: 

 

Overeenkomsten

Meer informatie over de bilaterale en Europese akkoorden voor de sociale zekerheid.