Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Sociale inspecties / Rijksregister / Algemene info

Over het rijksregister

Consultatie op basis van het INSZ
Alfabetische consultatie


Consultatie op basis van het INSZ

Op het invoerscherm moet enkel het Rijksregisternummer ingevoerd worden van de persoon waarover men de identificatiegegevens wenst te consulteren.

Het resultaatscherm verschijnt onderaan, met de volgende gegevens van de betreffende persoon :

 • INSZ (Rijks- of Bis-registernummer)
 • Naam
 • Voornamen
 • Geslacht
 • Titel Sociale categorie
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke stand
 • Datum van overlijden (eventueel)
 • Plaats van overlijden (eventueel)
 • Verblijfplaats (straat, nummer, postkode, gemeente)
 • Rijksregisternummer van de echtgenoot/echtgenote (eventueel)
 • Naam en voornamen van de echtgenoot/echtegenote (eventueel)

  top

Alfabetische consultatie

De alfabetische consultatie van het Rijks- en het Bis-register laat toe op basis van de naam (die kan fonetisch ingeschreven worden als de juiste schrijfwijze niet bekend is) en de geboortedatum het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ - Rijks- of Bis-registernummer) voor de betreffende persoon op te zoeken.

Het invoerscherm bevat de volgende zones :

 • Naam (verplichte zone)
 • Eerste voornaam (optioneel)
 • Tweede voornaam (optioneel)
 • Geboortedatum (verplichte zone - zie verder)
 • Tolerantie (optioneel - zie verder)
 • Geslacht (optioneel)

Op basis van de ingebrachte gegevens wordt de consultatie van het Rijks- en het Bisregister doorgevoerd. Indien, gebaseerd op de ingebrachte gegevens, geen antwoorden in het Rijks- of Bisregister worden gevonden, of indien er meer dan 5 voorkomens zijn in het Rijks of het Bis-register, wordt een boodschap op het scherm weergegeven.

Indien er minstens 1 (en maximaal 2 x 5) voorkomens gevonden worden in het Rijks- en/of het Bis-register, wordt een resultaatscherm afgebeeld. Per resultaat worden de volgende gegevens afgebeeld :

 • INSZ (Rijks- of Bisregisternummer)
 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Indien er meer dan 5 voorkomens gevonden worden in het Rijks- en/of het Bis-register, kunnen de ingebrachte zoekcriteria verfijnd worden door de optionele zones in te vullen (vb. eerste en/of tweede voornaam, geslacht). Indien de exacte geboortedatum niet gekend is, kan gewerkt worden met de 'tolerantie' :

 • Het invoeren van '00' in de geboortedag, met de zone tolerantie op '00', doet de opzoeking voor alle personen op basis van de ingebrachte criteria en een geboortedatum in de opgegeven maand/jaar.

 • Het invoeren van '00' in de geboortedag, met de zone tolerantie op 'XX' (van 01 tot 12), doet de opzoeking voor alle personen op basis van de ingebrachte criteria en een geboortedatum in de periode 'maand - XX / jaar tot maand + XX / jaar'.

 • Het invoeren van '00' in de geboortedag en '00' in de geboortemaand, met de zone 'tolerantie' op '00', doet de opzoeking voor alle personen op basis van de ingebrachte criteria en een geboortedatum in het opgegeven jaar.

 • Het invoeren van '00' in de geboortedag en '00' in de geboortemaand, met de zone 'tolerantie' op 'XX' (van 01 tot 99), doet de opzoeking voor alle personen op basis van de ingebrachte criteria en een geboortedatum in de periode 'jaar - XX tot jaar + XX'.
top


Een vraag?