Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Sleutelbegrippen

e-Box

Document

De documenten die in de e-Box van een onderneming worden gepubliceerd, zijn in hoofdzaak het resultaat van acties die een gebruiker van de onderneming uit voert op de portaalsite van de sociale zekerheid: een kopie van zijn online ingevoerde aangiften, antwoorden op query's om administratieve gegevens te ontvangen, enz.

Als een instelling in één van uw aangiften wijzigingen of correcties aanbrengt, ontvangt uw onderneming bovendien geheel automatisch een document met de wijzigingen/correcties in haar e-Box.

Bepaalde documenten zijn gewone "kennisgevingsbestanden", die aangeven of uw aanvraag of aangifte goed is ontvangen.