Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Over e-Box

Hoe opent u e-Box?

U opent de e-Box van uw onderneming via de link “e-Box” in de inlogzone of via de toegangsknop die u in het rechtermenu vindt.

U kunt zich aanmelden met behulp van uw eID of met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat verschijnt in e-Box?

In de e‑Box van uw onderneming vindt u vooral documenten, meldingen en taken.

Documenten

U kunt een document dat in de e-Box van uw onderneming verschijnt, downloaden. Meestal gaat het om een document in PDF-formaat, hoewel ook andere formaten mogelijk zijn (.csv, .zip, …).

Er zijn twee publicatiescenario’s mogelijk:

  1. Meestal ontvangt u een document in e-Box omdat een gebruiker van de onderneming een actie op het portaal van de sociale zekerheid uitgevoerd heeft.
    Voorbeeld: de multifunctionele aangiften (DmfA), de aangiften sociale risico’s (ASR).
  2. Er bestaan ook ‘push-zendingen’. Het gaat om documenten die de instelling op eigen initiatief in de e-Box van de onderneming publiceert. Het zijn dus geen documenten die uzelf aangevraagd heeft.
    Voorbeeld: bepaalde DB2P-mededelingen (SIGeDIS), communicatie over de syndicale premie (enkel provinciale en plaatselijke besturen), Trilliumdocumenten voor het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (RSZ).

Meldingen

Bepaalde documenten zijn gewone ‘kennisgevingsbestanden’. Zij geven aan of uw aanvraag of aangifte goed is ontvangen.

Voorbeeld: Dimona-meldingen, ASR-meldingen, etc.

Overzicht van de processen

Processen