Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Maatregelen van de RSZ

Minnelijk afbetalingsplan

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het coronavirus en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor werkgevers die betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019, 2020 en 2021
  • sociale bijdragen voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e, 2e en 3e en 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en 2021 en het 1e kwartaal 2022.

Maatregelen van de RVA

Tijdelijke werkloosheid

U mag tot 30 juni 2022 voor uw personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen omwille van overmacht. Kijk op de website van de RVA (Nieuwe venster) - klik op de coronabanner om de recentste berichten, documenten en regelingen te zien.

U vraagt tijdelijke werkloosheid zo spoedig mogelijk aan via de onlinedienst op de pagina Tijdelijke werkloosheid scenario 5.

Maatregelen van het RSVZ

Bent u zelfstandig, en ondervindt u moeilijkheden door het coronavirus? U kunt een beroep doen op de volgende maatregelen:

  • Overbruggingsrecht: een maandelijkse uitkering als u uw werk geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken hebt, uw activiteit noodgedwongen omgevormd hebt of indirect getroffen bent door de sluitingsmaatregelen.
  • Een jaar uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.
  • Vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022, als uw geraamde beroepsinkomsten voor dat jaar lager liggen dan de inkomsten van 2019.
  • Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen.
  • Terugbetaling van uw ziektekosten en die van uw familie, en een uitkering van het ziekenfonds bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen.

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen voor zelfstandigen en wie u hiervoor juist moet contacteren, vindt u op de pagina 'Moeilijkheden door het coronavirus' de website van het RSVZ Nieuw venster.