Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Loonlastenverlaging voor de horeca: een praktische gids

Wat is de lastenverlaging voor vaste werknemers?

Vanaf 1 januari 2014 hebben werkgevers onder bepaalde voorwaarden recht op een vermindering van sociale bijdragen voor vaste, voltijdse werknemers.

De vermindering bedraagt:

  • € 800 per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26;
  • € 500 per kwartaal voor andere werknemers.

Voorwaarden

Werkgevers die van deze vermindering gebruik willen maken, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem dat werkzaam is vanaf de eerste dag van het kwartaal en gedurende dat volledige kwartaal, voor alle vestigingseenheden van de onderneming waar er horeca-activiteit is. Deelname aan het systeem is in een eerste fase vrijwillig, maar wordt vanaf begin 2015 verplicht voor sommige werkgevers. Meer informatie hierover krijgt u bij de fiscus.
  • De onderneming telt maximaal 49 werknemers (dit wordt bepaald op basis van de belangrijkheidscode).
  • De vermindering geldt voor maximaal 5 vaste voltijdse werknemers (per kwartaal, vrij te kiezen), die moeten werken binnen de horeca-activiteit van de onderneming.
  • Voor alle vaste werknemers moeten dagelijks begin- en einduur van de tewerkstelling worden geregistreerd.

Meer informatie

Alle informatie over de kassa’s vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be Nieuw venster (FOD Financiën).