Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronavirus: steun voor de reissector

De federale regering verleent werkgevers uit de reissector een bijdragevermindering als steun voor de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Om recht te hebben op de vermindering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw aanvraag moet ten laatste op 30 september 2021 bij de RSZ ingediend zijn.

Hoe vraagt u de vermindering aan?

U doet uiterlijk op 30/09/2021 een aanvraag bij de RSZ via de beveiligde onlinedienst op deze pagina. Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode.

Dient u uw aanvraag in tussen 1 juli en 30 september, kunt u enkel genieten van een vermindering voor het 3e kwartaal van 2021, onder voorbehoud van controles achteraf.

In de aanvraag verbindt u zich er formeel toe aan alle voorwaarden te voldoen om recht te hebben op de bijdragevermindering.

Diende u uw aanvraag in voor 1 juli 2021, moet u geen nieuwe aanvraag indienen vanaf 1 juli om van de vermindering te kunnen genieten voor het 3e kwartaal, onder voorbehoud van controles achteraf.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om als werkgever een beroep te kunnen doen op deze steunmaatregel moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw hoofdactiviteit is omschreven als 'reisbureau' of 'reisorganisator', en de NACE-code voor uw hoofdactiviteit is:
  • NACE-code 79110: reisbureaus
  • NACE-code 79120: reisorganisatoren
 • U bent verzekerd tegen insolventie (wet van 21 november 2017) in de periode van het 2e kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft (3e kwartaal 2021). U mag daarbij in BelgiŰ of in een ander Europees land verzekerd zijn.
 • U bent als werkgever actief van vˇˇr 1 april 2021 en bent het nog steeds op die datum.
 • U engageert zich om alle werknemers tussen 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 ononderbroken in dienst te houden. Dit geldt niet voor werknemers die zelf ontslag nemen of bij ontslag om dringende redenen.
 • U biedt uw werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod aan. Het stemt overeen met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het eerste en tweede kwartaal 2021. Deze opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn.
 • U onthoudt zich in 2021 van het volgende:
  • dividenden uitkeren aan aandeelhouders
  • bonussen uitkeren aan de leden van de raad van bestuur en aan de directie van de onderneming
  • eigen aandelen inkopen
 • U informeert uw ondernemingsraad (of bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid daarvan de werknemers) over de toepassing van de maatregel in uw onderneming en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Dit geldt met name voor het opleidingsaanbod, waarover u moet overleggen.

Voor welke kwartalen geldt de bijdragevermindering?

De bijdragevermindering geldt voor het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020, het 1e kwartaal 2021, het 2e kwartaal 2021 en het 3e kwartaal 2021.

Over welke bijdragen gaat het?

Bijdragevermindering voor het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021

Het bedrag van de vermindering is voor ieder kwartaal gelijk aan de netto patronale basisbijdrage.

Het totale bedrag zal worden gecrediteerd op uw werkgeversrekening op het eerste kwartaal 2021 en/of het tweede kwartaal 2021, afhankelijk van de datum van de aanvraag.

Bijdragevermindering voor het 2e en 3e kwartaal 2021

De bijdragevermindering voor het 2e en 3e kwartaal 2021 is een doelgroepvermindering die gelijk is aan het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van het 2e en 3e kwartaal 2021 voor al uw werknemers.

Voor deze vermindering gelden de regels van de doelgroepvermindering zoals die van toepassing zijn in de DmfA.

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag ingediend hebt?

De RSZ gaat na of de voorwaarden rond de NACE-code en insolventieverzekering vervuld zijn en stuurt u een ontvangstbewijs.

Een probleem met de bijdragevermindering melden

Komt u volgens de elementen waarover de RSZ beschikt niet in aanmerking voor de maatregel, maar denkt u zelf wel in aanmerking te komen? U kunt dit aan de RSZ melden met een online formulier op de RSZ-website Nieuw venster.

Alle informatie wordt overgemaakt via de e-Box Enterprise.

Doelgroepvermindering aanvragen in de DmfA van het 2e en 3e kwartaal 2021

Krijgt u na uw aanvraag de bevestiging krijgen dat u voor de maatregel in aanmerking komt? Dan kunt u de doelgroepvermindering aanvragen in de DmfA van het 2e en/of het 3e kwartaal 2021, afhankelijk van de datum waarop de aanvraag ingediend werd. Deze vermindering wordt dan toegekend onder voorbehoud van controles achteraf door de RSZ.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze maatregel raadpleegt u de Tussentijdse instructie over de bijdragevermindering.