Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over de publieke mandatarissen

Private en openbare instellingen moeten een aangifte indienen voor alle publieke mandatarissen:

  • die actief waren tijdens het jaar dat voorafgaat aan de aangifte;
  • die tijdens het desbetreffende jaar geen beloning hebben ontvangen;
  • van wie de beloning lager ligt dan de vrijstellingsdrempel van 260 euro.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt een bij wet vastgesteld percentage van het brutobedrag dat de vrijstellingsdrempel van de beloningen overschrijdt. Er wordt enkel rekening gehouden met de beloningen die de instellingen aan de publieke mandatarissen hebben toegekend gedurende het jaar dat voorafgaat aan de aangifte. De vrijstellingsdrempel is vastgelegd op 260 euro per publieke mandataris.
Nadat u de aangifte hebt ingediend, wordt u elektronisch op de hoogte gehouden van het jaarlijks te betalen bedrag en de betalingsmodaliteiten. U kunt dan ook een overzicht van de aangifte en het te betalen bedrag afprinten.
In principe moet de betaling jaarlijks verricht zijn voor 1 juli.
De betaaldatum is de dag waarop rekening BE11 6790 0007 2748 van het RSVZ werd gecrediteerd.

Voor meer informatie over de reglementering in verband met publieke mandatarissen: