Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Wat is de bijdragevermindering voor gelegenheidswerknemers?

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

De sociale bijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen) voor gelegenheidswerknemers worden berekend op basis van een forfaitair bedrag:

  • 9,69 euro/uur als de werknemer minder dan zes uur presteert;
  • 58,14 euro/dag als de werknemer zes uur of meer presteert.

Deze forfaits vervangen de vroegere forfaitsystemen Dimona full en light.

Hoeveel dagen heeft u?

Het aantal dagen waarin u gebruik kunt maken van de nieuwe voordelige forfaits bedraagt maximaal 50 per kalenderjaar voor werknemers en 200 voor werkgevers. Na die periode gelden opnieuw de normale bijdragen.

Om van de voordelige forfaits gebruik te kunnen maken, moet zowel de werkgever als de werknemer resterende dagen in zijn contingent hebben.

Meer informatie

Alle informatie over de regels op gelegenheidsarbeid in de horeca (contingent, combinatie met studentenstatuut...), vindt u in de Administratieve instructies.