Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Consulteren

Werkgeversrepertorium

De alfabetische opzoeking maakt het mogelijk een werkgever te identificeren in het werkgeversrepertorium op basis van elementen van zijn benaming of zijn adres (straatnaam). In beide gevallen zijn 4 combinaties mogelijk:

 • Eén enkel volledig zoekcriterium
 • Een gedeeltelijk zoekcriterium met een volledige postcode
 • Een volledig zoekcriterium met een gedeeltelijke postcode
 • Een volledig of gedeeltelijk zoekcriterium met de NIS-code van het land (ander dan België).

Raadgevingen bij de opzoeking:

 • Kies als zoekcriterium een minimum aantal significante woorden uit de benaming of het adres van de werkgever
  Bijvoorbeeld: voor het adres 'PLECHTIGE BELOFTE STRAAT', kiest u het woord 'BELOFTE' als zoekcriterium
 • Een gedeeltelijk zoekcriterium wordt met het karakter '%' op het einde van het woord opgegeven
  Bijvoorbeeld: 'FEDER%' zoekt alle woorden die beginnen met 'FEDER' zoals 'FEDERAAL', 'FEDERATIE', 'FEDERATION',...
 • Een volledige postcode bestaat uit 4 cijfers
 • Een gedeeltelijke postcode bestaat uit 1 tot 3 cijfers en laat toe om alle postcodes op te zoeken met deze begincijfers

Het resultaat van een opzoeking geeft de benaming en het adres van de werkgevers die beantwoorden aan de ingevoerde criteria.

Wat kan men zoeken ?

 • Ofwel de werkgevers die actief zijn of sinds minder dan 18 maanden geschrapt zijn.
 • Ofwel de RSZ-werkgevers die sinds meer dan 18 maanden geschrapt zijn. Deze werkgevers kunnen gearchiveerd zijn als zij sinds meer dan 10 jaar geschrapt zijn en als er voor hen geen bijwerking geweest is gedurende deze periode.

Wat kan men bekomen ?

 • 1e kolom: verband met de informatie uit het werkgeversrepertorium
 • 2e kolom : volledige naam en adres van de werkgever
 • 3e kolom : ondernemingsnummer
 • 4e kolom : het inschrijvingsnummer
 • 5e kolom : voorlopig RSZ-nummer (Dimona)
 • 6e kolom : de aanduiding dat de werkgever geschrapt is (datum onder de vorm dd/mm/jjjj) of gearchiveerd ("GEARCHIVEERD"). Voor de actieve werkgevers wordt er niets aangeduid

Welke diensten worden aangeboden ?

De consultatiepagina afdrukken