Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Consulteren

Consultatie via inschrijvingsnummer of ondernemingsnummer en resultaten

Wat kan men bekomen ?

Signaletiekgegevens van de werkgever

 • RSZ-inschrijvingsnummer
 • ondernemingsnummer
 • taalkeuze van de werkgever
 • datum van inschrijving als werkgever (begindatum tewerkstelling personeel)
 • aanvraagdatum van de inschrijving
 • type aansluiting (inschrijving of herinschrijving)
 • datum van schrapping van de werkgever
 • belangrijkheidscode (grootte van de onderneming)
 • gemeentecode hoofdzetel (NIS-code)
 • volledige benaming werkgever
 • volledig adres werkgever
 • e-mailadres van de werkgever
 • juridische vorm
 • datum laatste bijwerking

Signaletiekgegevens van de mandataris of de curator (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

 • volledige benaming van de mandataris of curator
 • volledig adres van de mandataris of curator
 • datum van plaatsing onder curatele

Informatie betreffende overdracht van RSZ werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

 • RSZ-inschrijvingsnummer en ondernemingsnummer van de werkgever van herkomst
 • reden voor de overdracht, ingangsdatum
 • RSZ-inschrijvingsnummer en ondernemingsnummer van de werkgever van bestemming
 • reden voor de overdracht, ingangsdatum

Gegevens over de economische activiteiten (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

 • NACE-code
 • gemeentecode voornaamste exploitatiezetel

Welke diensten worden aangeboden ?

De consultatiepagina afdrukken