Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Unieke werfmelding

Met deze onlinedienst kunnen aannemers van bepaalde werken diverse meldingen van werken uitvoeren. Het gaat om de volgende meldingen:

  • de melding van de werken 30bis aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • de melding inzake veiligheid en hygiëne bij het NAVB;
  • de melding van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
  • de melding van asbestverwijderingswerken;
  • de melding van werken in een hyperbare omgeving;
  • de melding van zandstraalwerken aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de melding van werken is beschikbaar op de pagina Over de diverse meldingen.

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, instructies, bijdragevoeten en macro's) over Unieke werfmelding zijn gegroepeerd in de TechLib

Andere werkmeldingen mogen nog zowel electronisch als op papier gemeld worden.