Informatie en onlinediensten voor de burger


Onlinediensten

Simulatie

Uw dossier consulteren

 • Checkinatwork

  Registreer en consulteer uw aanwezigheid bij werken in onroerende staat

 • Controlekaart volledige werkloosheid

  Vul als volledig werkloze uw controlekaart in

 • Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

  Uw dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet consulteren

 • Handiweb

  Met de toepassing Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

 • Horeca@work - 50days

  Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen.

 • Mijn vakantierekening

  Uw jaarlijkse vakantierekening raadplegen en bepaalde persoonlijke gegevens bijwerken (enkel voor arbeiders in de privé-sector en kunstenaars met contract)

 • Mijn werkloosheidsdossier

  Uw werkloosheidsdossier consulteren

 • MyPension

  Online pensioendossier voor actieve en gepensioneerde werknemers

 • Pensioenaanvraag

  Een pensioen- of IGO-aanvraag indienen

 • Sluiting onderneming

  Een dossier raadplegen bij het Fonds Sluiting Onderneming

 • Student@work - 50days Updated

  Het aantal dagen studentenarbeid raadplegen

 • Werkkaart

  Aanvraag om een werkkaart

Leaving Belgium

U gaat weg uit België

Alle informatie voor wie België wil verlaten

+ info

Coming2Belgium

U komt naar België

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

+ info
Vorige
Animatie stoppen
Volgende
 • Meer info over de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
 • Meer info over de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
 • Meer info over de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Meer info over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Meer info over de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 • Meer info over de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVZ)
 • Meer info over het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
 • Meer info over het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ)
 • Meer info over het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Meer info over het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • Meer info over het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag(FAMIFED)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Meer info over de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
 • Meer info over de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (DIBISS)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • Meer info over de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)