Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Informatie en onlinediensten voor de burger

Onlinediensten

Simulatie

Uw dossier consulteren

Leaving Belgium

U gaat weg uit België

Bekijk hier alle informatie voor wie België wil verlaten.

+ info

Coming2Belgium

U komt naar België

Bekijk hier alle informatie voor wie België wil komen.

+ info
Vorige
Animatie stoppen
Volgende
 • Meer info over de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
 • Meer info over de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
 • Meer info over de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Meer info over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Meer info over de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 • Meer info over de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVZ)
 • Meer info over het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
 • Meer info over het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ)
 • Meer info over het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Meer info over het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • Meer info over het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag(FAMIFED)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Meer info over de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
 • Meer info over de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • Meer info over de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)