Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Handiweb

Met de toepassing Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

Mijn dossier raadplegen

Welke informatie?

Handiweb geeft onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat heeft de dienst Personen met een handicap u al toegekend? Wat niet?
  • Welke aanvragen zijn in behandeling?
  • Wat moet u nog doen om uw dossier vooruit te helpen?
  • Waarop hebt u nog recht?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hoe?

Handiweb is een beveiligde toepassing. Om toegang te krijgen tot Handiweb, moet u in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.

Handiweb is niet toegankelijk met een token.

Toegang tot Handiweb

Bent u 18 jaar of ouder? U heeft rechtstreeks toegang tot uw dossier.

Bent u:

  • ouder van een kind met een handicap?
  • wettelijke vertegenwoordiger van een persoon met een handicap?
  • betrokkene bij de kinderbijslag van een persoon met een handicap?

Vul dan eerst het formulier ‘Aanduiden van een volmachthouder’ .pdf - Nieuw venster in om rechtstreeks toegang te krijgen.

Klik op de blauwe knop met “Mijn dossier raadplegen” in de rubriek 'Consulteren' (in het blok rechts).

Handiweb

Een vraag?

Raadpleeg de website van de DG Personen met een handicap Nieuw venster.

Of neem direct contact op met de DG Personen met een handicap:

Site van FOD Sociale Zekerheid