Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Handiweb

Met de toepassing Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

Welke informatie?

Handiweb geeft onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat heeft de dienst Personen met een handicap u al toegekend? Wat niet?
  • Welke aanvragen zijn in behandeling?
  • Wat moet u nog doen om uw dossier vooruit te helpen?
  • Waarop hebt u nog recht?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hoe?

Handiweb is een beveiligde toepassing. Om toegang te krijgen tot Handiweb, moet u in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.

Handiweb is niet toegankelijk met een token.

Toegang tot Handiweb

Bent u 18 jaar of ouder ? U heeft rechtstreeks toegang tot uw dossier.

Bent u :

  • ouder van een kind met een handicap?
  • wettelijke vertegenwoordiger van een persoon met een handicap?
  • betrokkene bij de kinderbijslag van een persoon met een handicap?

Vul dan eerst dit Formulier mandaat .pdf - Nieuw venster in om rechtstreeks toegang te krijgen.

Klik op de blauwe Handiweb-knop in de rubriek 'Consulteren' (in het blok rechts).