Zelfstandigen in moeilijkheden

Er zijn verschillende hulpmaatregelen voor zelfstandigen die het tijdelijk moeilijk hebben.

Hulp inroepen van een andere zelfstandige

Moet je als zelfstandige je activiteit een tijdje onderbreken? 30 dagen per jaar kun je de hulp inroepen van een vervangende ondernemer. Die neemt je zaak tijdens je afwezigheid volledig over. Je kunt de periode van 30 dagen verlengen bij arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, zorg voor een ernstig ziek kind of palliatieve zorgen.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Als zelfstandige betaal je normaal elk kwartaal sociale bijdragen aan je socialeverzekeringsfonds. Met die bijdragen verzeker je jezelf van een hele reeks sociale rechten, zoals:

 • gezondheidszorg,
 • arbeidsongeschiktheid,
 • moederschapsrust,
 • moederschapshulp,
 • mantelzorg,
 • adoptie-, pleegouder-, vaderschaps-, of geboorteverlof, en
 • overbruggingsrecht.

Ben je tijdelijk in economische of financiƫle moeilijkheden, dan kun je een vrijstelling van bijdragen vragen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht geeft je een maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden. Je behoudt daarbij bepaalde sociale rechten:

 • terugbetaling van gezondheidszorgen, en
 • recht op arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen.

Je moet tijdens die periode geen sociale bijdragen betalen.

Wanneer mag je gebruik maken van je overbruggingsrecht?

Je kan een beroep doen op het overbruggingsrecht als:

 • je je activiteit definitief stopzet door een faillissement, een collectieve schuldenregeling of economische moeilijkheden, of
 • je je activiteit tijdelijk of definitief stopzet door een allergie, een natuurramp, een beschadiging, een brand, een beslissing van een derde economische actor of gebeurtenis met economische impact.

Bij faillissement

Bij herstructurering of faillissement moet je je ontslagen werknemers begeleiden in hun zoektocht naar nieuw werk. Je kunt hiervoor outplacement (professionele heroriƫntering) of een tewerkstellingscel organiseren.