Zelfstandigen in moeilijkheden

Moet je als zelfstandige je activiteit een tijdje onderbreken? Je kan je gedurende 30 dagen per jaar laten vervangen door een vervangende ondernemer. Deze neemt je zaak tijdens je afwezigheid volledig over. De periode van 30 dagen kan verlengd worden in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, de zorg voor een ernstig ziek kind of palliatieve zorgen.

Als zelfstandige betaal je normaal elk trimester sociale bijdragen aan je socialeverzekeringsfonds. Zo blijf je verzekerd van gezinsbijslag, gezondheidszorg en een faillissementsuitkering. Wanneer je je in moeilijkheden bevindt, heb je de mogelijkheid een vrijstelling van bijdragen te vragen. Je dient dan aan de Commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen te bewijzen dat je je in een precaire situatie bevindt.

Wordt de voortzetting van je activiteit onmogelijk door een brand, vernieling, natuurramp of allergie, dan kan je terugvallen op de sociale verzekering in geval van gedwongen stopzetting. Je sociale bijdragen geven je ook recht op een faillissementsverzekering. Bij faillissement behoud je dan, net als bij gedwongen stopzetting, je recht op gezinsbijslag en geneeskundige verzorging. Bovendien ontvang je maximum 12 maanden een maandelijkse uitkering.

In geval van herstructurering of faillissement moet je ook de werknemers die je ontslaat, begeleiden in hun zoektocht naar nieuw werk. Je kan hiervoor outplacement of een tewerkstellingscel organiseren.