Uitkeringen na een tewerkstelling in het buitenland

Als je in het buitenland gewerkt hebt, kan dat werk in aanmerking genomen worden om je recht te geven op werkloosheidsuitkeringen in België. Let wel: alleen werkdagen gepresteerd in een land waarmee België een bilateraal of internationaal akkoord heeft afgesloten, tellen mee.

Je moet na je werk in het buitenland ook minstens drie maand in loondienst gewerkt hebben in België, tenzij je in een bijzonder geval bent – zoals bijvoorbeeld een grensarbeider.

Mogelijke hinderpalen

Heb je buiten de EU gewerkt, of heb je niet het statuut van vluchteling of staatloze? Dan is het mogelijk dat je werk in het buitenland niet in aanmerking genomen kan worden door je nationaliteit. Een specifiek bilateraal verdrag kan je eventueel toch dat recht geven.

Ben je geen Belg?

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, dan moet je in elk geval legaal in België verblijven. Anders kan je geen uitkering krijgen, of kan je je huidige uitkering verliezen.