Beroepsinschakelingstijd

U hebt uw studies of leertijd beëindigd (in België of – onder bepaalde voorwaarden – in het buitenland). U bent minimum 18 en maximum 25 jaar oud. Na een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen hebt u recht op inschakelingsuitkeringen. Het recht op uitkeringen is beperkt tot 36 maanden en is verlengbaar onder bepaalde voorwaarden.

Tijdens uw beroepsinschakelingstijd moet u beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag u geen passende dienstbetrekking, beroepsopleiding of startbaanovereenkomst weigeren. U dient zich aan te melden bij een werkgever, een arbeidsbemiddelingsdienst of dienst voor beroepsopleiding als u daartoe uitgenodigd bent. Als u deze verplichtingen niet nakomt worden de dagen voorafgaand aan de weigering of de niet-aanbieding niet in aanmerking genomen voor uw inschakelingstijd.

Tijdens uw beroepsinschakelingstijd moet u actief naar werk zoeken en twee positieve beoordelingen krijgen bij de evaluatie van uw zoekgedrag naar werk.