Werken na je pensioen

Als gepensioneerde kan je onder bepaalde voorwaarden aan het werk blijven en toch je pensioen behouden. Hierbij is het belangrijk dat je bepaalde inkomensgrenzen respecteert, je inkomsten aangeeft en afstand doet van bepaalde sociale uitkeringen.