Werknemer in het dienstenchequesysteem

Kan ik via dienstencheques werken?

In principe komt iedereen in aanmerking voor een job in het dienstenchequesysteem:

  • werklozen die een werkloosheidsuitkering of leefloon van het OCMW ontvangen,
  • deeltijdse werknemers,
  • personen die thuis zijn en geen uitkering ontvangen,

Je mag een dienstenchequebaan niet combineren met een tewerkstellingsmaatregel zoals GESCO, APS…

Taken

Zodra je ingeschreven bent bij een erkende onderneming en een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ hebt, kan je voor een particulier:

  • de woning schoonmaken,
  • wassen,
  • strijken,
  • boodschappen doen,
  • ...

De gebruikers nemen vooraf contact op met een erkende onderneming die hen een werknemer met dienstencheques voorstelt om de gewenste prestaties te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

Per gepresteerd uur ontvang je een dienstencheque die je overmaakt aan de erkende onderneming die je tewerkstelt. De onderneming betaalt je loon en verplaatsingskosten. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38u, tenzij anders bepaald in een CAO.