Werken als student

Student@work: alle informatie over werken als jobstudent

Op de website Student@work vind je informatie over werken als jobstudent. De site geeft je antwoord op de volgende vragen – of helpt je die te vinden.

  • Wie is jobstudent?
  • Hoeveel uur mag je werken als jobstudent?
  • Wat zijn de gevolgen van werken als jobstudent op je loon, op de kinderbijslag of op de belastingen?

Statuut van de student-zelfstandige

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen en hiervoor een aanvraag indienen, het nieuwe statuut van student-zelfstandige genieten. Dankzij dit nieuwe statuut kunnen ze een voordeligere regeling krijgen op het vlak van de berekening van de sociale bijdragen.

Om dit statuut te kunnen krijgen, moet je:

  • minstens 18 en hoogtens 25 jaar oud zijn;
  • voor het betreffende school- of academiejaar in hoofdzaak ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland om regelmatig lessen te volgen en dit met het oog op het behalen van een diploma dat erkend is door een bevoegde overheid in België;
  • een beroepsactiviteit uitoefenen waarvoor de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen vereist is.

De student die het statuut van student-zelfstandige wil krijgen, moet een aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds.

De student die onder het sociaal statuut der zelfstandigen valt, moet:

  • zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen;
  • sociale bijdragen betalen;
  • elk jaar de vereiste attesten voor schoolbezoek bezorgen.