Kunstenaar

Wat is het kunstenaarsstatuut?

In België bestaan er drie statuten:

  • werknemersstatuut: de werknemer is met zijn werkgever verbonden door een arbeidsovereenkomst. Er is een gezag relatie.
  • ambtenarenstatuut: wie werkt in de openbare sector en vast benoemd is (of een daarmee gelijkgesteld statuut heeft).
  • zelfstandigenstatuut: wie niet werkt als werknemer of als ambtenaar, maar toch een beroepsactiviteit heeft. Er is geen gezag relatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever.

Het kunstenaarsstatuut is geen apart sociaal zekerheidsstatuut met aparte bijdragen en/of een aparte bescherming. Een kunstenaar wordt ingepast in de bestaande statuten.

Ben je kunstenaar in België?

De Commissie Kunstenaars evalueert de artistieke aard van je activiteiten en informeert je over je rechten en plichten voor het werknemers- en/of zelfstandigenstatuut. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je bij de Commissie Kunstenaars volgende documenten aanvragen: 

  • kunstenaarskaart: alleen voor de kunstenaar die occasionele artistieke prestaties uitvoert in het kader van de kleine vergoedingsregeling (KVR).
  • kunstenaarsvisum: alleen voor de kunstenaars die geen klassieke arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestatie, bezoldiging, band van ondergeschiktheid). Voorbeeld: een muzikant wordt door een werkgever aangeworven in het kader van een concert. De musicus voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz…). In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met het kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. 
  • attest van de zelfstandige activiteit:  garandeert voor een duur van maximum 2 jaar het statuut van zelfstandige voor het geleverde werk. 

Meer informatie over het kunstenaarsstatuut lees je op de artist@work-website