Vrijstelling betaling sociale bijdragen zelfstandigen

Als zelfstandige moet je bijdragen betalen aan je socialeverzekeringsfonds. Per kwartaal betaal je een bepaald bedrag voor je sociale zekerheid. Dit bedrag wordt verdeeld over de sectoren gezinsbijslag, pensioenen, ziekte en invaliditeit, en faillissementsverzekering.

Als je je sociale bijdragen niet kan betalen, kan je vrijstelling van bijdragen vragen.

De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen.

Voorwaarden

  • Je bent zelfstandige in hoofdberoep.
    Voor bijdragen voor een activiteit in bijberoep of voor verminderde bijdragen als student-zelfstandige of als een met een bijberoep gelijkgestelde activiteit kun je geen vrijstelling aanvragen.
  • Je toont aan dat je je tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt waardoor je de bijdragen niet kunt betalen.  Bijvoorbeeld: je krijgt een leefloon, je bent het slachtoffer van een natuurramp, brand, vernieling van je zaak, je bent actief in een crisissector, je hebt onvoorziene noodzakelijke beroepsuitgaven.
  • Je dient je aanvraag in binnen een termijn van 12 maanden.

Specifieke situatie

Start je als zelfstandige, dan moet je wachten tot het vijfde kwartaal verzekeringsplicht, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Coronacrisis

Heb je door de coronacrisis moeilijkheden om je sociale bijdragen te betalen en wil je een vrijstelling aanvragen? Bekijk dan zeker de voorwaarden voor jouw situatie op de website van het RSVZ.

Voor je aanvraag

Wil je een vrijstelling vragen voor je voorlopige bijdragen?
Vraag dan eerst, voor je een aanvraag indient, aan je socialeverzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van het bedrag van de verschuldigde voorlopige bijdragen. Vaak biedt een vermindering je al een oplossing.

Hoe aanvragen?

Je kunt de vrijstelling van bijdragen op 2 manieren aanvragen.

  • Online  (Opgelet! Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of door het coronavirus en die een vrijstelling van bijdragen online aanvroegen, melden dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van hun dossier.)
  • Bij je socialeverzekeringsfonds (a.d.h.v. een standaardformulier)

Je socialeverzekeringsfonds zal je dossier doorsturen naar de Dienst Vrijstelling van Bijdragen van het RSVZ. 
Je krijgt de beslissing aangetekend toegestuurd.

Meer weten?

Bezoek de website van het RSVZ.