Werk tijdelijk stoppen na beroepsziekte

Werk tijdelijk stoppen na beroepsziekte

Als je een beroepsziekte hebt, de eerste ziektesymptomen vertoont of een verhoogd risico loopt om een beroepsziekte te krijgen, dan kan het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) voorstellen dat je tijdelijk stopt met het werk dat heeft geleid tot die situatie. We noemen dit het ‘tijdelijk stopzetten van een schadelijke beroepsactiviteit’.

Ik ga akkoord met het voorstel

Ga je akkoord met het voorstel van Fedris om tijdelijk te stoppen met je schadelijk werk? Dan informeert Fedris je werkgever dat je je huidige beroepsactiviteit tijdelijk niet meer mag uitoefenen. Fedris vraagt je werkgever om je tijdelijk aangepast werk aan te bieden. Ook je preventieadviseur-bedrijfsarts wordt op de hoogte gebracht van de situatie.

… en mijn werkgever gaat akkoord

Dit wil zeggen dat je bij je bedrijf aangepast werk kan uitvoeren. Als je loon verliest door de aangepaste job, ontvang je een vergoeding van Fedris. Deze vergoeding compenseert je loonverlies.

… maar mijn werkgever gaat niet akkoord

Als je werkgever niet akkoord gaat met de verandering van werkpost, of als hij geen gevolg geeft aan het voorstel van Fedris binnen een termijn van 15 dagen, dan bevestigt de geneesheer van Fedris het voorstel tot tijdelijke stopzetting. Je kunt dan tijdelijk niet meer werken. Tijdens deze periode heb je recht op dezelfde vergoeding als iemand met een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.

Ik ga niet akkoord met het voorstel

Je kan het voorstel van Fedris weigeren en gewoon verder blijven werken. Hou er wel rekening mee dat als je hervalt of je beroepsziekte verergert, en dit te wijten is aan het feit dat je bent blijven werken, je geen recht meer hebt op een vergoeding van Fedris.