Uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Waarop heb ik recht?

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon (begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Waarvoor zorgt mijn werkgever?

Je werkgever moet je 2 documenten bezorgen:

  • een controleformulier tijdelijke werkloosheid, en
  • een formulier met het aantal uren dat je de voorbije maand tijdelijk werkloos bent geweest.

Je dient beide formulieren in bij je uitbetalingsinstelling. De gegevens op die documenten vormen de basis voor de berekening van de uitkering waarop je die maand recht hebt.