Gedeeltelijke werkverwijdering tijdens je zwangerschap

Kan ik door mijn zwangerschap gedeeltelijk verwijderd worden van mijn werk?

Tijdens je zwangerschap (of na je moederschapsrust) kan je gedeeltelijk worden verwijderd van je werk. Dat is het geval bij blootstelling aan een risico voor je gezondheid of die van je kind.

Je moet dan:

  • aangepast werk uitvoeren (aanpassing van de werkomstandigheden/-tijd of verandering van werkpost)
  • je loontrekkende tewerkstelling stopzetten.

Er zijn voorwaarden en een procedure om een uitkering voor gedeeltelijke werkverwijdering te ontvangen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.