Opnieuw aan het werk na ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als ik opnieuw wil werken na ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Als je na een periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid beslist om het werk of de werkloosheid te hervatten, dan moet je:

  1. het formulier ‘Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid’ invullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij je ziekenfonds; en
  2. het ingevuld formulier aan je ziekenfonds bezorgen binnen 8 kalenderdagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid.

Opmerking:

Ben je niet langer arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de vermelde datum in de beslissing. Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten als je niet akkoord gaat met de beslissing.