Werk definitief stoppen na beroepsziekte

Voorwaarden om een vergoeding aan te vragen

Als je:

  • een beroepsziekte hebt, 
  • de eerste ziektesymptomen ervan vertoont, of
  • een verhoogd risico loopt om een beroepsziekte te krijgen,

dan kan het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) voorstellen dat je niet meer het werk mag uitvoeren dat heeft geleid tot die situatie. We noemen dat het ‘definitief stopzetten van een schadelijke beroepsactiviteit’.

Ik ga akkoord met het voorstel

Als je akkoord gaat met het voorstel van Fedris om te stoppen met je schadelijk werk, dan ontvang je een verklaring van Fedris waarin de risico's staan waaraan je nooit meer mag worden blootgesteld, bijvoorbeeld lawaai.

Je werkgever mag je nooit meer dergelijk werk laten uitvoeren en je mag zelf nooit meer ingaan op een werkaanbieding waar dergelijk risico aanwezig is. Als je een medisch onderzoek moet laten uitvoeren voorafgaand aan een (verandering van) tewerkstelling, dan moet je de verklaring van Fedris tonen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Daarnaast heb je recht op twee vergoedingen:

  • gedurende 90 dagen een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan de vergoeding bij volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, en 
  • een ‘blijvende verwijderingspremie’ omdat je kansen op het vinden van werk kunnen verminderen. Als je blijvend arbeidsongeschikt bent, dan wordt in de praktijk je graad van blijvend arbeidsongeschiktheid verhoogd met deze rente.

Ten slotte kan je in bepaalde gevallen gratis een herscholing volgen. Gedurende de periode dat je de herscholing volgt, heb je recht op een vergoeding voor volledige blijvende arbeidsongeschiktheid.

Ik ga niet akkoord met het voorstel

Je kan het voorstel van Fedris weigeren en gewoon verder je beroep uitoefenen. Hou er dan wel rekening mee dat als je hervalt of je beroepsziekte verergert, en dit te wijten is aan het feit dat je bent blijven werken, je geen recht meer hebt op een vergoeding van Fedris.