Werken met handicap

Waarop moet je letten?

Je krijgt een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming en je wil gaan werken of je inzetten als vrijwilliger. Wat gebeurt er dan met je tegemoetkoming?

Veranderingen in je werksituatie kunnen gevolgen hebben voor je tegemoetkoming, of de sociale en fiscale maatregelen waarvan je gebruik kunt maken. De aard van je inkomen kan veranderen en het kan stijgen of dalen. Het is belangrijk dat je dit tijdig meldt.

Werknemer of zelfstandige

Begin je te werken als werknemer, dan moet je dit niet melden. De DG Personen met een handicap wordt immers automatisch op de hoogte gebracht.

Als je een activiteit start als zelfstandige, moet je dit binnen drie maanden melden. Dit kan rechtstreeks bij de DG Personen met een handicap, of via je gemeente.

Verandering in je inkomen

Verandert je jaarlijks arbeidsinkomen, dan zal je tegemoetkoming in sommige gevallen opnieuw berekend worden. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn.

Stijgt je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden, dan moet je dit melden binnen de 3 maanden. Is je inkomen of dat van je huishouden verminderd, dan kan je een nieuwe aanvraag doen, maar dat moet je eerst overleggen met je maatschappelijk assistent.

Ook als vrijwilliger kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming.

Procedure

Hoe kan ik een wijziging in mijn dossier melden?