Uitkeringen na studies

Na het beëindigen van bepaalde secundaire studies of opleidingen hebt u gedurende maximum 36 maanden recht op inschakelingsuitkeringen. Vóór u recht hebt op de uitkeringen dient u een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen te doorlopen tijdens dewelke u actief op zoek gaat naar werk. U mag bovendien de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben op het moment van uw eerste uitkeringsaanvraag.

Het bedrag van de uitkeringen is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw leeftijd. De bedragen zijn forfaitair. Zo zal een samenwonende met gezinslast een hogere uitkering ontvangen dan een samenwonende die jonger is dan 18.