Jeugdvakantie

Als u jonger bent dan 25 jaar en u hebt minstens één maand in loondienst gewerkt in het jaar dat u uw studies, leertijd of opleiding hebt beëindigd, dan hebt u recht op jeugdvakantie in het daaropvolgende jaar.

Om recht te hebben op in totaal 4 weken vakantie en ter aanvulling van uw onvolledig recht op betaalde vakantie, ontvangt u van de RVA voor elke jeugdvakantiedag een uitkering die gelijk is aan 65% van uw begrensd loon.

De jeugdvakantiedagen dienen opgenomen te worden na uitputting van de betaalde vakantiedagen. Ook deeltijdse werknemers hebben recht op jeugdvakantie.