Starten met werken

Beƫindigde je als jongere pas je studies en wil je op de arbeidsmarkt aan de slag? Schrijf je zo snel mogelijk in als werkzoekende. Je beroepsinschakelingstijd begint dan te lopen. Als je na 310 dagen nog steeds werkzoekende zou zijn, heb je recht op een inschakelingsuitkering. Jongeren die ten hoogste een diploma secundair onderwijs behaalden, hebben verder de mogelijkheid om tijdens de inschakelingstijd een vergoede instapstage te doorlopen. Op deze manier krijgen ze de kans meer werkervaring op te bouwen.

Zodra je werkt, bouw je socialezekerheidsrechten zoals het recht op vakantie op. Het eerste jaar na je studies beschik je echter over onvoldoende rechten om een volledige betaalde vakantie op te nemen. Via de jeugdvakantie worden je rechten aangevuld tot 4 betaalde weken.

Wanneer je omwille van je handicap een tegemoetkoming ontvangt, blijft het mogelijk te werken. Je moet het wel melden aan de DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid als je gezinsinkomen sterk zal stijgen of als je zelfstandige wordt. Een wijziging in je gezinsinkomen heeft immers gevolgen voor je tegemoetkomingen.

De overheid ontwikkelde een aantal tewerkstellingsmaatregelen om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te helpen. Je kan onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld aan de slag gaan met een ACTIVA-werkkaart. Je werkgever krijgt dan een vermindering van de RSZ-bijdragen. Jijzelf ontvangt een werkuitkering als onderdeel van je nettoloon.