Sluitingsvergoedingen: social-profitsector en vrije beroepen

Waarop heb ik recht?

Je onderneming sluit, de hoofdactiviteit wordt definitief stopgezet. Het aantal werknemers daalde tot minder dan 75% van het aantal werknemers dat er gemiddeld werkte tijdens de 4 trimesters voorafgaand aan de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit.

Ontslagen werknemers uit de social-profitsector of de sector van de vrije beroepen hebben geen recht op een sluitings- of overbruggingsvergoeding. Onder bepaalde voorwaarden, ontvangen zij van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting Ontslagen werknemers (FSO) wel een contractuele vergoeding of een bedrijfstoeslag.

Contractuele vergoedingen?

Onder contractuele vergoedingen verstaan we:

  • achterstallig loon,
  • het vakantiegeld,
  • de eindejaarspremie, en
  • de verbrekingsvergoeding.

De bedragen van de vergoedingen zijn begrensd.