Werken als grensarbeider

Wanneer ben ik grensarbeider?

Voor de sociale zekerheid ben je een grensarbeider wanneer:

  • je werkt in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en
  • dagelijks of minstens één keer per week terugkeert naar je gewoonlijke verblijfplaats in België.

Je emigreert dus niet naar je werkland, maar behoudt banden met België als je woonland.

Opgelet: de verschillende bilaterale overeenkomsten rond dubbele belasting hanteren een andere definitie van het begrip grensarbeid. De afbakening van wonen en werken in een grensstreek is telkens verschillend.

Specifieke regels

Voor je sociale bescherming zijn in grote lijnen dezelfde regels toepasselijk als voor een migrerende werknemer. Je bent verzekerd in het land waar je werkt.

Om in België dezelfde rechten te hebben op terugbetaling van gezondheidszorg ten laste van je werkland, moet je je ook in België laten verzekeren. Jijzelf en je eventuele gezinsleden ten laste, hebben op die wijze rechten op gezondheidszorg in het werkland of in België.

Word je als grensarbeider volledig werkloos, dan moet je je als werkloze inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in België en heb je recht op Belgische werkloosheiduitkeringen. Tegelijkertijd mag je je ook ter beschikking stellen van de arbeidsvoorzieningsdienst van je voormalig werkland.

Je bouwt rechten op pensioen op in je land van tewerkstelling, terwijl de Belgische wetgeving je een pensioen verzekert alsof de activiteit in België werd uitgeoefend. Op die wijze is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een Belgische aanvulling op het buitenlands pensioen.