Opvangverlof voor werknemers

Wat is opvangverlof?

Opvangverlof is verlof voor werknemers (met een arbeidsovereenkomst) die officieel aangesteld zijn als pleegouder:

  • door de rechtbank;
  • door een erkende plaatsingsdienst;
  • door de diensten van Aide √† la jeunesse;
  • door het Comit√© voor bijzondere jeugdbijstand.

Dit verlof geeft de werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn om verplichtingen en opdrachten te vervullen of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van een of meer personen die aan hem toevertrouwd zijn.

Het opvangverlof mag niet langer duren dan 6 dagen per kalenderjaar.

Meer informatie over de reglementering vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor opvangverlof vind je op de website van de RVA.