Verlof voor opvang van een kind

Vang je binnen je gezin een pleegkind op? Je komt dan, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor opvang- en pleegzorgverlof.

Via het opvangverlof krijgen een federaal ambtenaar en zijn gezin de tijd om een toegewezen pleegkind in het gezin op te nemen. Dit verlof bedraagt tussen 4 en 6 weken, naargelang de leeftijd van het kind.

Zowel werknemers als ambtenaren hebben bovendien recht op pleegzorgverlof. Dit verlof biedt een oplossing voor bepaalde verplichtingen of situaties die aan de opvang van een pleegkind verbonden zijn. Je hebt per pleegkind recht op 6 dagen pleegzorgverlof.