Geboortepremie

Wat is de geboortepremie?

De geboortepremie of het kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

Wie moet de geboortepremie aanvragen?

De aanvraag gebeurt in eerste instantie door de vader. Kan dat niet, dan door de moeder. Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

  • de partner van de moeder,
  • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont,
  • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont, of
  • een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin).

Voor een eerste kind

Als je werkt of een uitkering krijgt, dan vraag je het formulier 'Aanvraag om kraamgeld' aan je (laatste) werkgever of bij zijn kinderbijslagfonds. Je kunt het ook zelf afprinten vanaf de website van dit kinderbijslagfonds. Doe het volgende:

  • vul het formulier in,
  • onderteken het, en
  • stuur het naar het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever.

Kies ook hoe je de kinderbijslag wenst te ontvangen: betaling op een rekening of per circulaire cheque. Als je geen keuze maakt, zal de betaling automatisch per circulaire cheque gebeuren.

Voor een volgende geboorte

Je stuurt een attest naar je kinderbijslagfonds waarop staat dat je minstens 5 maanden zwanger bent.

Als je werkt (ook als je werkloos, gepensioneerd of ziek bent), dan doe je de aanvraag bij het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever.

Als je zelfstandige bent :

Voor Vlaanderen: alle informatie lees je op de website van FONS

Voor Brussel: alle informatie lees je op de website van Famiris.

Voor Wallonië: alle informatie op  het portaal van de Federatie Wallonië-Brussel, en op de website van FAMIWAL.

Voor de Duitstalige Gemeenschap: alle informatie op het portaal van de Duitstalige Gemeenschap.