Verlof bij geboorte van je kind

Jonge ouders kunnen rekenen op een aantal maatregelen vanwege de overheid die de combinatie werk en gezin vergemakkelijken.

De moederschapsrust voor werknemers en vastbenoemde ambtenaren bedraagt vijftien weken, die theoretisch worden opgesplitst in zes weken prenatale rust (voorbevallingsrust) en negen weken postnatale rust (nabevallingsrust).

Werknemers kunnen via ouderschapsverlof hun loopbaan tijdelijk onderbreken of hun arbeidsduur verminderen. Dit is mogelijk voor elk kind tot het de leeftijd van 12 bereikt.

De moederschapsrust voor zelfstandigen bedraagt maximaal 12 weken. Daarvan moet je drie weken verplicht opnemen, meer bepaald één week voor en twee weken na de bevalling. De overige 9 weken kan je naar keuze opnemen per week, voltijds of halftijds.

Vrouwelijke zelfstandigen die moeder worden, hebben recht op 105 dienstencheques.