Ouderschapsverlof

Als werknemer in de privé- of openbare sector kunt u aanspraak maken op een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die u toelaat te zorgen voor uw kinderen jonger dan 12 jaar. Er moet een  verwantschap zijn met het kind: biologische moeder of vader, de persoon die het kind erkend heeft of de adoptieouders.

U hebt voor elk kind recht op 4 maanden volledig, 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof. U mag de verschillende vormen ook combineren. Om het loonverlies te compenseren, ontvangt u maandelijks een forfaitaire uitkering van de RVA.

De periodes van ouderschapsverlof komen niet in aanmerking voor de berekening van de maximale duur van loopbaanonderbreking of tijdskrediet die u in totaal kunt opnemen tijdens uw loopbaan.