Adoptieverlof voor zelfstandigen

Heb ik als zelfstandige recht op adoptieverlof?

Adopteer je als zelfstandige een kind jonger dan 8 jaar? Dan heb je recht op adoptieverlof. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt dan een uitkering: een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van je adoptieverlof.