Adoptiepremie

Wat, voor wie en hoe?

Een adoptiepremie is een premie die je krijgt als je een kind adopteert. Je hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van je gezin en als je voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen.

Je kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Als adoptieouder heb je recht op een adoptiepremie wanneer:

  • het geadopteerde kind deel uitmaakt van je gezin,
  • jijzelf of je partner een werknemer is, en
  • jijzelf of je partner in België nog geen kraamgeld heeft ontvangen voor het kind.